TİME STONE HAKKINDA

Dekoratif panel kaplama alanında faaliyet gösteren Timestone’nun öncelikli hedefi, ürettiği ürünlerde ülke ekonomisine katkıda bulunarak, çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektir.

 

Ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz, müşterine memnuniyetini her zaman üst seviyede tutmak için sürekli kendimizi yenilemekteyiz. Time Stone, birinci sınıf ham madde kullanarak ısı ve darbe dayanımı yüksek, estetik duvar panelleri üretmektedir.
Dekoratif panel kaplama alanında faaliyet gösteren Timestone’nun öncelikli hedefi, ürettiği ürünlerde ülke ekonomisine katkıda bulunarak, çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu koşulları sağlarken müşteri beklentilerini ve memnuniyetini tam olarak karşılayarak yenilikçi ve sektörün önde gelen firmalarından biri olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kalite politikası esaslarımız çerçevesindeki
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve globalde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Çalışanlarımızın işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, faaliyetlerimizden olumsuz etkilenme ihtimali olan tüm tarafların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla tehlike ve risk analizleri yapılması
  • Ürünlerimizi çevreye olması muhtemel etkilerini göz önüne alarak AR-GE çalışmalarımızı bu yönde planlamak ve kuruluşumuzun çevreye bakış açısı ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim kurulması yönündeki tüm faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde her açıdan olduğu gibi kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.
ohsas 1800114962891413429.JPG 1588375 buyuk - Belgelerimiz
iso 1400118090941726234.JPG 1963497 buyuk - Belgelerimiz
iso 900114282951345436.JPG 1520382 buyuk - Belgelerimiz